Cumhuriyet Üniversitesi
Ögrenci Bilgi Formu
 
 

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

"Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 17 nci maddesi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri; 14-22 Eylül 2017 tarihleri arasında, diğer öğrenciler 14-22 Eylül 2017 tarihleri arasında alacağı dersleri elektronik ortamda seçeceklerdir.

- Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencileri 20-24 Eylül 2017 tarihleri arasında, diğer öğrenciler 20-24 Eylül 2017 tarihleri arasında seçmiş oldukları dersleri Danışmanlarına onaylatacaklardır(Yeni kayıt yaptıran 2017 yılı girişli öğrenciler dahil).

- Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de ders seçim ve Danışman onay işlemini yapacaklardır.

- Haftalık derslerin toplamı 36 saati geçmemek üzere öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan alınmayan ve alıp başarısız olunan dersler varsa öncelikle onları, daha sonra bulunduğu yarıyıldaki dersleri seçebileceklerdir.

- İkinci eğitim öğrencileri ile normal eğitim süresini aşan öğrenciler öğrenim ücreti/katkı paylarının birinci taksitini danışman onayından önce yatıracaklardır.

- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde ders kayıt işlemleri yıllık yapıldığından katkı kayına tabi olanların katkı payları da yıllık alınacaktır.

- Öğrenciler öğrenim ücreti/katkı payını bulundukları illerin Ziraat Bankalarının tüm ATM’lerinden okul numarası ile yatırabileceklerdir. Öğrencilerin yatırmaları gereken ücretler Ziraat Bankası ATM’lerine okul numaraları ile girildiğinde görülecektir. SÜRESİ İÇERİSİNDE DERS KAYDINI KESİNLEŞTİRMEYEN ÖĞRENCİ, O YARIYIL DERSLERE VE SINAVLARA GİREMEZ. BU ŞEKİLDE KAYBEDİLEN SÜRE ÖĞRENİM SÜRESİNDEN SAYILIR.


 

T.C. Kimlik No  
Baba Adı  
Doğum Tarihi / /
   
Sayıların Toplamı
   Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 

© Proliz Yazılım